Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ Địa Chất Nền Móng !

Quy trình tư vấn giám sát

  1. Mục đích:

Xác định cách thức chuẩn bị, điều hành, kết thúc công tác tư vấn giám sát một hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng công trình, phù hợp với các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng, hồ sơ thiết kế và hồ sơ đấu thầu, và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

  1. Phạm vi áp dụng:

Qui trình này áp dụng đối với tất cả các hợp đồng tư vấn giám sát ký trực tiếp với công ty và do phòng quản lý dự án & giám sát chịu trách nhiệm thực hiện.

  1. Tài liệu tham khảo:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004.

- Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng số 209/2005/NĐ-CP, ngày 16/12/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 16/2005/NĐ-CP, ngày 07/02/2005 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

- Nghị định về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà số 126/2004/NĐ-CP, ngày 26/05/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

- Tài liệu ISO 9001:2000 mục 7.5: Sản xuất và cung cấp dịch vụ.

- Toàn bộ các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng Việt nam hiện hành.

- Toàn bộ các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài tương ứng theo yêu cầu của hợp đồng tư vấn giám sát.

  1. Định nghĩa và từ viết tắt:

4.1 Định nghĩa:

Tư vấn giám sát xây dựng công trình là một hoạt động quản lý thi công công trình nhằm đạt được các yêu cầu về chất lượng xây dựng, tiến độ xây dựng, khối lượng thi công xây dựng, an toàn lao động trên công trường xây dựng và môi trường xây dựng. Tư vấn giám sát xây dựng công trình hoạt động độc lập có thu phí thông qua hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng.

4.2 Từ viết tắt:

- HĐ: Hợp đồng                      - XD: Xây dựng          - TC: Thi công

- GSV: Giám sát viên              - GS: Giám sát            - CT: Công trường     

  1. Nội dung:

5.1 Hợp đồng được ký kết: bao gồm

-         Tiếp nhận, tư vấn, giao dịch, phân tích, tổng hợp, thống kê, báo cáo, thanh toán, lưu trữ.

5.2 Chuẩn bị thực hiện hợp đồng:

-         Bổ nhiệm giám sát viên – thành lập tổ giám sát.

-         Tập hợp hồ sơ phục vụ cho công tác giám sát thường xuyên tại công trình và nghiệm thu.

5.3 Tư vấn giám sát:

-         Thực hiện nội dung giám sát:

  • Giám sát chất lượng xây dựng.
  • Giám sát tiến độ xây dựng.
  • Giám sát khối lượng thi công xây dựng.
  • Giám sát an toàn lao động trên công trường xây dựng.
  • Giám sát môi trường xây dựng.

5.4 Nghiệm thu: Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành

-         Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng.

-         Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.

-         Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

5.5 Thanh toán, quyết toán: bao gồm

-         Tính toán, xác nhận khối lượng thi công xây dựng theo từng đợt giai đoạn nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu thi công.

-         Tổng hợp hồ sơ cần thiết cho bộ phận tài chính để thanh toán chi phí giám sát.

5.6 Báo cáo, lưu hồ sơ:

-         Báo cáo tư vấn giám sát.

-         Lưu hồ sơ.

-         Thống kê báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát công trình theo từng thời gian.

Địa chất nền móng

Chúng tôi đã có kinh nghiệm thực hiện nhiều công trình lớn với các chủ đầu tư uy tín. Hỗ trợ cấp lại hồ sơ thất lạc hoàn toàn miễn phí, giao lại hồ sơ tận nơi. Cam kết hoàn trả lại 100% giá trị hợp đồng nếu khách hàng không hài lòng về chúng tôi.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0932050003
  0932050003
  69/4/43 Đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Việt Nam

Kính mời quý khách tham khảo Hồ sơ năng lực của GEOSAT tại đây


Get Map

Địa Chất Nền Móng


GEOSAT Portfolio